ΣΕΔΙΓΕΠ Πιτσιλίας - Τροόδους Λτδ
Επικοινωνία
Συνεργατική Εταιρεία Διαθέσεως Γεωργικών Προϊόντων(Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π) Πιτσιλίας - Τροόδους Λτδ
ΑΓΡΟΣ, Τ.Κ: 4860, Τ.Θ: 55810, Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357 25521050 Φαξ.: +357 25521705 Email: sedigep@sedigep-pitsilias.com
Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π Πιτσιλίας - Τροόδους Λτδ
Website created by dimgeorg