Επικοινωνία

Επικοινωνία Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π Πιτσιλιάς Τροόδους (Κεντρικά Γραφεία Αγρός)

Τηλ: 25521050

Φαξ: 25521705

Email: sedigep@sedigep-pitsilias.com

Διεύθυνση: ΑΓΡΟΣ, Τ.Κ: 4860, Τ.Θ: 55810


Τοποθεσίες Καταστημάτων

Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π ΑΓΡΟΣ

Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ

Σ.Ε.ΔΙ.ΓΕ.Π ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΟΛΙΑΣ